Text Size

Modlitwa o trzeźwość w Szczepanowie

szczeppManager File SuffixO wspólną troskę państwa, Kościoła, samorządów i rodzin apelował w Szczepanowie ks. Zbigniew Pietruszka, moderator Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. W sanktuarium św. Stanisława – patrona ładu moralnego modlili się uczestnicy 32. Diecezjalnej Pielgrzymki Apostolatu Trzeźwości.

Zgromadziła ona m.in. osoby, które walczą z nałogiem, ich rodziny oraz abstynentów i duszpasterzy, którzy w diecezji włączają się w pracę duszpasterstwa trzeźwości. W sanktuarium modliła się także młodzież, która w Gosławicach uczestniczyła w warsztatach o tematyce trzeźwościowej.

W homilii, ks. Zbigniew Pietruszka dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w tarnowskiej kurii, mówił o odpowiedzialności polityków, ludzi Kościoła, samorządowców.

„Ci, którzy stoją na czele państwa, Kościoła i społeczeństwa są odpowiedzialni za powierzonych sobie ludzi. Trzeba swoim życiem dawać dobry przykład tej odpowiedzialności, której fundamentem zawsze musi być nasz osobisty ład moralny, nasza osobista wolność od nałogów, trzeźwość myślenia i trzeźwość działania.  Czy polityka, którego główną racją bytu jest walka o zalegalizowanie miękkich narkotyków, można uznać za odpowiedzialnego za naród? Czy burmistrza, wójta, radnego, zabiegającego o otwarcie kolejnego punktu sprzedaży alkoholu, miejsca hazardu czy nawet rozpusty, można uznać za troskliwego gospodarza? Czy kapłana, który nie dostrzega problemów, także alkoholowych, swoich parafian, można uznać za dobrego duszpasterza? Biada wszystkim beztroskim w Polsce, co nie przejmują się upadkiem obyczajów" - mówił w homilii ks. Pietruszka.

Kaznodzeja podziękował tym, którzy pomagają uzależnionym. Natomiast do osób zmagających się z problemem alkoholizmu apelował, by nie tracili nadziei w Boże Miłosierdzie, nie zniechęcali się w trudnej walce o trzeźwość i godne życie.

Pielgrzymkę zorganizował Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Niedzielną modlitwę poprzedziło nocne czuwanie grup trzeźwościowych z terenu diecezji tarnowskiej.

29 września, sanktuarium w Szczepanowie przeżywało też odpust z racji przeniesienia relikwii św. Stanisława ze Skałki na Wawel.

eb