Miesięczny Kalendarz Liturgiczny


1 czerwca
św. Justyna, męcz.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: I Tydzień)
Msza św.:
wł. o św., pf. o męcz. (nr 72)
Tb 2, 10-23 Wlg [nl: Tb 2, 9-14]; Ps 112(111), 1-2. 7-8. 9; Mk 12, 13-17
[lub ze wsp. w nl: 1 Kor 1, 18-25; Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 5, 13-19]
Adoracja:
Rzepiennik Strzyżewski i Szalowa
Zmarli kapłani:
2002 Ks. Andrzej Gajewski, b. prob. w Siedliszowicach
2 czerwca
Środa 9 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: I Tydzień), I Nieszp. z urocz. Bożego Ciała, Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano z dn. powsz. lub ze wsp., albo dowolna
M. wieczorem z urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
Tb 3, 1-11.24-25 Wlg [nl: Tb 3, 1-11a.16-17a]; Ps 25(24), 2-3. 4-5. 6-7bc.
8-9; Mk 12, 18-27
Adoracja:
Turza i Wola Łużańska
Zmarli kapłani:
2007 Ks. Jan Białobok, em. prob. w Mielcu – MBNP
2018 Ks. Piotr Gajda, em. oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
3 czerwca
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA uroczystość
Liturgia Godzin:
wł. urocz., w Godz. mn. Psalm. dodatkowa, II Nieszp. z urocz., Kompl. po II Nieszp. niedz.
Msza św.:
wł. z Chwała (dowolnie: Sekwencja) i Wierzę, pf. wł. o Euch. (nr 46-47), M.ż. (–) Wj 24, 3-8; Ps 116B(115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16.22-26
1. Składka na hospicja i wyznaczone cele charytatywne
2. Dzisiaj także pierwszy czwartek miesiąca
Imieniny † Leszka Leszkiewicza, bp. pomocn.
Adoracja:
Zborowice i Zagórzany
Zmarli kapłani:
4 czerwca
Piątek 9 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: I Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz. lub wot., albo dowolna
Tb 11, 5-17; Ps 146(145), 1-2 i 6c. 7-8. 9-10 [nl: Tb 11, 5-18; Ps 146(145),
1b-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10]; Mk 12, 35-37
Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca.
Adoracja:
Bobowa i Banica
Zmarli kapłani:
1981 Ks. Ludwik Smołka, rez. w Podegrodziu
1991 Ks. Henryk Trzaska, prob. w Zwierniku
2005 Ks. Stanisław Pieprznik, em. prob. w Trzetrzewinie, rez. w Domu
Księży w Tarnowie
2010 Ks. Józef Leśniowski, em. prob. w Dębicy – MB Anielskiej
5 czerwca
św. Bonifacego, bp. i męcz.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: I Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano wł. o św., pf. o męcz. (nr 72), albo M. wot.
M. wieczorem z niedzieli
Tb 12, 1.5-15.20 Wlg; Tb 13, 2. 6. 7 [nl: Tb 12, 1b.5-15.20; Tb 13, 2abcde.
6. 7. 8]; Mk 12, 38-44
Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca.
Adoracja:
Jankowa i Brunary
Zmarli kapłani:
1972 Ks. Jan Ślęzak, prob. w Ołpinach
1973 Ks. Franciszek Gawlik, rektor WSD w Tarnowie
6 czerwca
10 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:
wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35),
w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
Rdz 3, 9-15; Ps 130(129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 [nl: Ps 130(129), 1b-2.
3-4. 5-7a. 7b-8]; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35
Dzień Dziękczynienia w Polsce
Adoracja:
Jasienna i Łosie
Zmarli kapłani:
1988 Ks. Jan Śpiewak, prob. w Biesiadkach
1996 O. Antoni Leja OFM, duszp. w Zakliczynie – klasztor Franciszkanów
2015 Ks. Kazimierz Mikulski, rez. w Nowym Wiśniczu (duszp. arch. warmińskiej)
7 czerwca
bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, prezb. i męcz.
Liturgia Godzin:
ze wsp. lub z dn. powsz. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:
o św., pf. o męcz. (nr 72) lub z dn. powsz.,
albo M. dow.
2 Kor 1, 1-7; Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 5, 1-1
Adoracja:
Korzenna i Ropa
Zmarli kapłani:
2000 Ks. Kazimierz Uryga, em. prob. w Stróży, rez. w Domu Księży w Tarnowie
2003 Ks. Władysław Podraza, em. prob. i dziek. w Krynicy
8 czerwca
św. Jadwigi Królowej
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:
wł. o św., pf. o św. (nr 70-71)
2 Kor 1, 18-22; Ps 119(118), 129-130. 131-132. 133 i 135; Mt 5, 13-16
Adoracja:
Lipnica Wielka i Szymbark
Zmarli kapłani:
980 Ks. Stanisław Tokarczyk, prob. w Siedlcach
1983 Ks. Stanisław Łach, em. prof. KUL-u i WSD w Tarnowie
1987 Ks. Stanisław Pękala, em. prob. w Bieczu
1989 Ks. Kazimierz Krzyżek, rez. w Kamienicy
1994 Ks. Józef Wójcik, prob. w Witkowicach (diec. rzeszowska)
2012 Ks. Tadeusz Rączkowski, em. prob. Rożnowicach (duszp. diec. rzeszowskiej)
2020 Ks. Władysław Burek, em. katecheta w Mielcu, rez. w Domu Księży
w Tarnowie
9 czerwca
Środa 10 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz. lub ze wsp. albo dow.
2 Kor 3, 4-11; Ps 99(98), 5-6. 7-8 [nl: Ps 99(98), 5-6. 7-8. 9]; Mt 5, 17-19
Adoracja:
Siedliska k. Bobowej, Siedliska k. Bobowej – rektorat św. Mikołaja i Śnietnica
Zmarli kapłani:
1977 Ks. Władysław Lesiak, em. prob. w Nowym Sączu
1993 Ks. Adam Tokarz, rez. w Nowym Sączu
2010 Ks. Adam Stanaszek, em. prob. w Głębokim i w Trzcianie k. Mielca
2016 Ks. Ryszard Kiwak, em. i penitencjarz w Kolbuszowej – Wszystkich
Świętych (duszp. diec. rzeszowskiej)
10 czerwca
Czwartek 10 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: II Tydzień) I Nieszp. z urocz. NSPJ, Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano z dn. powsz. lub wot., albo dowolna
M. wieczorem z uroczystości NSPJ
2 Kor 3, 15 – 4, 1.3-6; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14; Mt 5, 20-26
Adoracja:
Stróżna i Uście Gorlickie
Zmarli kapłani:
1975 Ks. Józef Basara, prob. w Brzeźnicy k. Dębicy
11 czerwca
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA uroczystość
Liturgia Godzin:
wł. urocz., w Godz. mn. Psalm. dodatkowa, I Nieszp. z urocz. NSPJ, Kompl. po II Nieszp. niedz
Msza św.:
wł. z Chwała i Wierzę, pf. wł. (nr 48), M.ż. (1)
M. wieczorem z uroczystości NSPJ
Oz 11, 1.3-4.8c-9; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 [nl: Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6];
Ef 3, 8-12.14-19; J 19, 31-37
Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego
Adoracja:
Wilczyska i Wysowa
Zmarli kapłani:
1991 Ks. Stanisław Nykiel, prob. w Szczurowej
1998 Ks. Józef Godek, rez. w Złotej
2019 Ks. Zdzisław Sąsiadek, em. prob. w Bukowcu, rez. w Krzeczowie
12 czerwca
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wspomnienie obow
Liturgia Godzin:
ze wsp., teksty wł. i wspólne o NMP (Psałterz: III Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano ze wsp., pf. o NMP (nr 55-58)
M. wieczorem z niedzieli
Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd [nl: 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd];
Łk 2, 41-51
Adoracja:
Biała Niżna, Cieniawa, Wojnarowa i Bogusza
Zmarli kapłani:
2018 Ks. Władysław Kulka, em. prob. w Żaganiu Wniebowzięcia NMP
(duszp. diec. zielonogórsko-gorzowskiej)
13 czerwca
11 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:
wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35),
w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
Ez 17, 22-24; Ps 92(91), 2-3. 13-14. 15-16; 2 Kor 5, 6-10;
Mk 4, 26-34
Adoracja:
Binczarowa i Kamionka Wielka
Zmarli kapłani:
14 czerwca
bł. Michała Kozala, bp. i męcz. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:
wł. o bł., pf. o męcz. (nr 72)
2 Kor 6, 1-10; Ps 98(97), l. 2-3ab. 3cd-4; Mt 5, 38-42
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
Adoracja:
Florynka i Królowa Górna
Zmarli kapłani:
2016 Ks. Antoni Paprocki, em. prob. w Buczu
2018 Ks. Adam Plichta, em. prob. Siedlcach, em. Domu Księży w Tarnowie
15 czerwca
Wtorek 11 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz. lub za bp., albo dowolna
2 Kor 8, 1-9; Ps 146(145), 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a; Mt 5, 43-48
Adoracja:
Gródek i Łabowa
Zmarli kapłani:
2007 Ks. Waldemar Durda, prob. w Nowym Sączu – św. Małgorzaty
16 czerwca
Środa 11 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz., albo dowolna
2 Kor 9, 6-11; Ps 112(111), 1-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6.16-18
Adoracja:
Grybów i Maciejowa
Zmarli kapłani:
1985 Ks. Edward Pres, wik. w Dębicy
2003 Ks. Edward Laskowski, em. prob. w Brzozowej
17 czerwca
św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:
wł. o św., pf. o zak. (nr 74)
2 Kor 11, 1-11; Ps 111(110), 1-2. 3-4. 7-8; Mt 6, 7-15
[czyt. ze wsp.: Iz 58, 6-11 (lub 1 Kor 1, 26-31); Ps 112(111), 1-2. 3-4.
5-6. 7 i 9; Mk 10, 17-30]
Adoracja:
Kąclowa i Mogilno
Zmarli kapłani:
2006 Ks. Tadeusz Derendal, duszp. PMK we Francji
2014 Ks. Stanisław Kempa, duszp. w USA (arch. bostońska)
2018 Ks. Stanisław Dudek, duszp. w USA (diec. Buffalo)
18 czerwca
Piątek 11 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz., albo dowolna
2 Kor 11, 18.21b-30; Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7; Mt 6, 19-23
Adoracja:
Krużlowa i Mystków
Zmarli kapłani:
2009 Ks. Ryszard Słowik, em. prob. w Młyńczyskach
19 czerwca
Sobota 11 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: III Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano z dn. powsz. lub ze wsp., albo dowolna
M. wieczorem z niedzieli
2 Kor 12, 1-10; Ps 34(33), 8-9. 10-11. 12-13; Mt 6, 24-34
Adoracja:
Polna i Nawojowa
Zmarli kapłani:
1971 Ks. Mikołaj Piechura, em. prob. w Trzcianie k. Bochni
1976 Ks. Władysław Węgiel, em. rektor i prof. WSD w Tarnowie
1978 Ks. Marian Rachwał, duszp. w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej
1991 Ks. Bronisław Krzan, em. prob. w Krościenku n. Dunajcem
1997 Ks. Franciszek Wybraniec, prob. w Brzezinach (diec. rzeszowska)
2005 Ks. Jan Durda, prob. w Rzuchowej
2020 o. Jan Rzepiela CSsR, duszp. w Tuchowie
Ks. Mieczysław Stebart COr, b. przełożony Kongregacji Oratorium św. Filipa
Neri w Tarnowie
20 czerwca
12 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:
wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35),
w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
Hi 38, 1.8-11; Ps 107(106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31; 2 Kor 5, 14-17;
Mk 4, 35-41
Diecezjalne Święto Rodziny
Adoracja:
Ptaszkowa i Nowy Sącz – MB Bolesnej
Zmarli kapłani:
1988 Ks. Władysław Smoleń, em. prof. KUL
21 czerwca
św. Alojzego Gonzagi, zak. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:
wł. o św., pf. o zak. (nr 74)
Rdz 12, 1-9; Ps 33(32), 12-13. 18-19. 20 i 22; Mt 7, 1-5
Adoracja:
Stróże i Nowy Sącz – MB Niepokalanej
Zmarli kapłani:
1982 Ks. Józef Mastalerz, em. prob. w Woli Baranowskiej
2014 Ks. Jan Franczak, em. prob. w Woli Rzędzińskiej – MBNP
22 czerwca
Wtorek 12 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz. lub ze wsp., albo dowolna
Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5; Mt 7, 6.12-14
Adoracja:
Nowy Sącz – NSPJ i Berest
Zmarli kapłani:
1974 Ks. Stanisław Zając, prob. w Dębicy
1987 Ks. Ludwik Curyło, em. prob. w Kolbuszowej
1989 Ks. Jan Czajka, em. prob. w Zagorzycach
2002 Ks. Zygmunt Obartuch, duszp. na Białorusi
2002 Ks. Bolesław Zdunek, duszp. arch. wiedeńskiej (Austria)
2015 Ks. Jan Malisz, prob. w Chronowie
23 czerwca
Środa 12 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. do Godz. mn. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:
. rano z dn. powsz. albo dowolna
Rdz 15, 1-12.17-18; Ps 105(104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mt 7, 15-20
Wieczorna Msza wigilijna
M. wł. z Chwała i Wierzę, pf. wł. o Janie Chrz. (nr 64),
w 1-3 ME wsp. taj. dnia – wł.; M.ż. (1)
Jr 1, 4-10; Ps 71(70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17; 1 P 1, 8-12;
Łk 1, 5-17
LG wieczorem wł. z urocz., I Nieszp. (odmawia się przed lub
po Mszy św.); Kompl. po I Nieszp. niedz.
Dzień Ojca
Adoracja:
Nowy Sącz – św. Rocha i Czyrna
Zmarli kapłani:
2009 Ks. Stanisław Wdowiak, prob. w Wierzchosławicach
24 czerwca
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA uroczystość
Liturgia Godzin:
wł. urocz., w Godz. mn. Psalm. dodatkowa II Nieszp. urocz., Kompl. po II Nieszp. niedz.
Msza św.:
Msza w dzień
M. wł. z Chwała i Wierzę, pf. wł. o Janie Chrz. (nr 64),
w 1-3 ME wsp. taj. dnia – wł., M.ż. (1)
Iz 49, 1-6; Ps 139(138), 1b-3. 13-14b. 14c-15; Dz 13, 22-26;
Łk 1, 57-66.80
Adoracja:
Paszyn i Kamianna
Zmarli kapłani:
2017 Ks. Janusz Burzawa, duszp. diecezji St. Petersburg (USA)
25 czerwca
Piątek 12 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz. albo dowolna
Rdz 17, 1.9-10.15-22; Ps 128(127), 1-2. 3. 4-5; Mt 8, 1-4
Adoracja:
Krynica Dolna i Librantowa
Zmarli kapłani:
26 czerwca
Sobota 12 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: IV Tydzień) I Nieszp. z niedz.; Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano z dn. powsz. lub ze wsp., albo dowolna
M. wieczorem z niedzieli
Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54; Mt 8, 5-17
w MIELCU (wszystkie parafie) NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, patronki miasta, uroczystość
LG wieczorem: I Nieszp. z urocz. MBNP (teksty wspól. o NMP),
Kompl. po I Nieszp. niedz.
M. wieczorem wł. z urocz. MBNP
Adoracja:
Krynica – św. Antoniego, Nowy Sącz – Ducha Świętego i Nowy Sącz – św. Jana Pawła II
Zmarli kapłani:
1990 Ks. Tadeusz Wanat, rez. w Wielopolu Skrzyńskim
2020 o. Jan Słowik CSsR, duszp. w Tuchowie
27 czerwca
13 NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela Synodalna
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: I Tydzień)
Msza św.:
za zgromadzenie o charakterze duchowym lub
duszpasterskim (s. 123”-124”) z Chwała i Wierzę,
pf. 5. ME „B” (nr 93), M.ż. (1)
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30(29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b;
2 Kor 8, 7.9.13-15;
Mk 5, 21-43 (lub Mk 5, 21-24. 35b-43)
w MIELCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY,
patronki miasta, uroczystość
LG urocz. z tekstów wł. i wspól. o NMP.,
w Godz. mn. Psalm. dodatkowa,
II Nieszp. z urocz., Kompl. po II Nieszp. niedz.
M. wł. z Chwała i Wierzę, pf. o NMP (nr 55-58), w 1-3 ME wsp. taj.
dnia – niedz., M.ż. (1)
Iz 7, 10-14; Ps 71(70), 1-2. 3-4a. 5 i 12; Ap 12, 1.3-6a.10ab;
J 19, 25-27
Imieniny † Władysława Bobowskiego, bp. seniora diecezji tarnowskiej
Adoracja:
Krynica – Wniebowzięcia NMP i Nowy Sącz – św. Kazimierza
Zmarli kapłani:
1979 Ks. Kazimierz Podolski, em. rektor Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach
28 czerwca
św. Ireneusza, bp. i męcz.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: I Tydzień)
Msza św.:
rano wł. o św., pf. o męcz. (nr 72) lub o past. (nr 73)
Rdz 18, 16-33; Ps 103(102), 1-2. 3-4. 8-9. 10-11; Mt 8, 18-22
[lub ze wsp.: 2 Tm 2, 22b-26; Ps 37(36), 3-4. 5-6. 30-31; J 17, 20-26]
Adoracja:
Krynica – NSPJ i Nowy Sącz – św. Małgorzaty
Zmarli kapłani:
1992 Ks. Antoni Szydłowski, em. prob. w Dobrkowie
29 czerwca
ŚW. PIOTRA I PAWŁA, APOSTOŁÓW uroczystość
Liturgia Godzin:
wł. urocz., w Godz. mn. Psalm. dodatkowa II Nieszp. urocz., Kompl. po II Nieszp. niedz.
Msza św.:
Msza w dzień
M. wł. z Chwała i Wierzę, pf. wł. o Ap. Piotrze i Pawle
(nr 66), M.ż. (1)
Dz 12, 1-11; Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2 Tm 4, 6-9.17-18 [nl: 2 Tm 4,
6-9.16-18]; Mt 16, 13-19
Adoracja:
Zmarli kapłani:
1988 Ks. Stanisław Kozieja, em. prob. w Kąclowej
30 czerwca
Środa 13 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: I Tydzień)
Msza św.:
z dn. powsz. lub ze wsp., albo dowolna
Rdz 21, 5.8-20; Ps 34(33), 7-8. 10-11. 12-13; Mt 8, 28-34
Adoracja:
Milik, Leluchów (rektorat) i Nowy Sącz-Zabełcze
Zmarli kapłani:
2017 Ks. Jan Chlebek, em. prob. w Siennej
2020 Ks. Czesław Łaguz, em. prob. w Gliniku (diec. rzeszowska)
11 czerwca
Piątek 23 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: III Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:
rano z dn. powsz. albo dowolna
M. wieczorem z niedzieli
1 Tm 1, 15-17; Ps 113(112), 1-2. 3-4. 5a i 6-7; Łk 6, 43-49
Adoracja:
Biadoliny - Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zmarli kapłani:
1974 O. Felicjan Machajski TJ, prob. w Nowym Sączu
1975 Ks. Michał Jędrychowski, em. prob. w Borkach Niż.
28 czerwca
św. Wacława, męcz. wspomnienie obow
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psalmodia: II Tydzień)
Msza św.:
wł. o św., pf. o męcz. (nr 72)
Za 8, 20-23; Ps 87(86), 2-3. 4-5. 6-7 [nl: Ps 87(86), 1b-3. 4-5. 6-7];
Łk 9, 51-56
Dzisiaj w Martyrologium rzymskim wpisany jest także bł. Michał Sopoćko, prezb.
Rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła I, papieża (1912–1978)
Adoracja:
Muchówka - Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zmarli kapłani:
1993 Ks. Lucjan Kurpas SCJ, prob. we Florynce

Szukaj w serwisie

Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

logo DT 300

ADRES: KURIA DIECEZJALNA

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail:kuria(at)diecezja.tarnow.pl

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

KCEM KANA

Please publish modules in offcanvas position.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl