Miesięczny Kalendarz Liturgiczny


1 sierpnia
św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp. i dok. Kośc. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
wł. ze wsp. (Psałterz: I Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:

rano wł. o św., pf. o past. (nr 73) albo M. wot.
M. wieczorem z niedzieli
Jr 26, 11-16.24; Ps 69(68), 15-16. 30-31. 33-34; Mt 14, 1-12
[lub ze wsp.: Rz 8, 1-4; Ps 119(118), 9-10. 11-12. 13-14; Mt 5, 13-19]
Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca
Rocznica Powstania Warszawskiego (1944)

Adoracja:
Stary Sącz – klasztor Klarysek i Stary Sącz – Miłosierdzia Bożego
Zmarli kapłani:

1984 Ks. Jan Jarosz, em. prob. w Laskowej

2 sierpnia
18 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35), w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
Iz 55, 1-3a; Ps 145(144), 8-9. 15-16. 17-18; Rz 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21

Adoracja:
Stary Sącz – św. Elżbiety i Siekierczyna
Zmarli kapłani:

1981 Ks. Franciszek Mazur, em. prob. w Łososinie Dolnej
1989 Ks. Kazimierz Gogola, prob. w Cikowicach
1990 Ks. Władysław Augustyn, prob. w Jurkowie k. Czchowa
1996 Ks. Jan Koszyk, prob. w Woli Radłowskiej

3 sierpnia
Poniedziałek 18 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. albo dowolna
Jr 28, 1-17; Ps 119(118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102; Mt 14, 22-36

Adoracja:
Żeleźnikowa i Słopnice
Zmarli kapłani:

1989 Ks. Franciszek Duda, prob. w Nowej Jastrząbce
2002 Ks. Maksymilian Dziedzic, duszp. diec. sandomierskiej
2004 Ks. Józef Homerski, em. prof. KUL

4 sierpnia
św. Jana Marii Vianneya, prezb. wspomnienie obow
Liturgia Godzin:
wł. ze wsp. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

wł. o św., pf. o past. (nr 73)
Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Ps 102(101), 16-18. 19-20a i 21. 29 i 22-23; Mt 15, 1-2.10-14
[lub ze wsp.: Ez 3, 16-21; Ps 117(116), 1b-2; Mt 9, 35 – 10, 1]
Święto patronalne proboszczów

Adoracja:
Słopnice Górne i Dobra
Zmarli kapłani:
5 sierpnia
Środa 18 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. lub ze wsp. albo dowolna
Jr 31, 1-7; Jr 31, 10. 11-12ab 13; Mt 15, 21-28

Adoracja:
Stara Wieś i Góra św. Jana
Zmarli kapłani:

1996 Ks. Franciszek Korta, prob. w Złotej
2016 Ks. Jan Wójcik, em. prob. w Rudce

6 sierpnia
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE święto
Liturgia Godzin:
wł. świąt., w Godz. mn. Psalm. z czwartku II Tygodnia, Kompl. z czwartku
Msza św.:

wł. z Chwała, pf. wł. o Przem.(nr 45), w 1-3 ME wsp. taj. dnia – wł.; M.ż. (1)
Dn 7, 9-10.13-14 (lub 2 P 1, 16-19); Ps 97(96), 1-2. 5-6. 9; Mt 17, 1-9
Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca.
Rozpoczęcie nowenny przed urocz. Wniebowzięcia NMP (6-14 sierpnia)
Rocznica śmierci św. Pawła VI, papieża (1897–1978)

Adoracja:
Zalesie i Jodłownik
Zmarli kapłani:

1971 Ks. Józef Zygmunt, prob. w Górkach
2002 Ks. Wojciech Zygmunt, em. prob. w Ochotnicy Dolnej
2007 Ks. Jan Krawczyk, rez. w Tęgoborzy

7 sierpnia
Piątek 18 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. lub ze wsp., lub M. wot., albo dowolna
Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7; Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41; Mt 16, 24-28
Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca.

Adoracja:
Jurków i Jaworzna
Zmarli kapłani:

1986 Ks. Adam Cisowski, prob. w Krynicy
1999 Ks. Stanisław Trzewik, katech. w Dębicy – MB Anielskiej
2001 Bp Piotr Bednarczyk, em. biskup pomocniczy w Tarnowie
2006 Ks. Józef Bogusz, b. prob. w Małej (diec. rzeszowska)

8 sierpnia
św. Dominika, prezb. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: II Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz
Msza św.:

rano wł. o św., pf. o past. (nr 73) lub o zak. (nr 74)
M. wieczorem z niedzieli Ha 1, 12 – 2, 4; Ps 9, 8-9. 10-11. 12-13; Mt 17, 14-20

Adoracja:
Krasne i Kamionka Mała
Zmarli kapłani:

1980 Ks. Aleksander Topolski, em. prob. w Porębie Spytkowskiej

9 sierpnia
19 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:

wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35), w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
1 Krl 19, 9a.11-13 [nl: 1 Krl 19, 9a.11-13a];
Ps 85(84), 9ab-10. 11-12. 13-14; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33

Adoracja:
Nowe Rybie i Krosna
Zmarli kapłani:

1981 Ks. Franciszek Kolebok, em. katech. w Czchowie
1982 Ks. Czesław Gracz, prob. w Rożnowie
1998 Ks. Michał Tokarz, rektor w Tarnowie – św. Józefa, em. sędzia Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
2009 Ks. Stanisław Jemioło, duszp. PMK we Francji

10 sierpnia
ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZ. święto
Liturgia Godzin:
wł. świąt. w Godz. mn. Psalm. z poniedziałku III Tygodnia, Kompl. z poniedziałku
Msza św.:

wł. o św. z Chwała, pf. o męcz. (nr 72), M.ż. (1)
Mdr 3, 1-9 (lub 2 Kor 9, 6-10); Ps 112(111), 1b-2. 5-6. 7-8. 9; J 12, 24-26

Adoracja:
Podłopień i Laskowa
Zmarli kapłani:

1982 Ks. Adam Szeglowski, prob. w Czarnym Potoku
2010 Ks. Wiesław Michalik, rez. w Wilczyskach (duszp. diec. siedleckiej)

11 sierpnia
św. Klary, dziew. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:

o św., pf. o dziew. (nr 74)
Ez 2, 8 – 3, 4; Ps 119(118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131;
Mt 18, 1-5.10.12-14

Adoracja:
Skrzydlna i Łososina Dolna
Zmarli kapłani:

1983 Ks. Władysław Jakubiak, em. prob. w Dąbrowie Tarnowskiej
1990 Ks. Stanisław Cebula, em. prob. w Brunarach
2015 Ks. Michał Sopata, em. prob. w Ciężkowicach

12 sierpnia
Środa 19 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. lub ze wsp. albo dowolna
Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Ps 113(112), 1-2. 3-4. 5-6; Mt 18, 15-20

Adoracja:
Stróża i Łososina Górna
Zmarli kapłani:

1981 Ks. Antoni Czapliński, katech. w Bochni
1981 Ks. Edward Nitka, prob. w Paszynie
2011 Ks. Władysław Urbański, duszp. w Austrii, rez. w Szczepanowie

13 sierpnia
Czwartek 19 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. lub ze wsp. albo dowolna
Ez 12, 1-12; Ps 78(77), 56-57. 58-59. 61-62; Mt 18, 21 – 19, 1

Adoracja:
Szczyrzyc, Michalczowa i Młynne (rektorat)
Zmarli kapłani:

1985 Ks. Zbigniew Bernacki, rektor PMK we Francji
2015 Ks. Józef Gawor, em. prob. w Lubczy
2018 Ks. Józef Kordek, duszp. PMK we Francji, b. misjonarz w Republice Konga

14 sierpnia
św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz., wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. do Godz. mn. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:

rano wł. o św., pf. o męcz. (nr 72)
Ez 16, 59-63 [nl: Ez 16, 1-15.60.63];
Iz 12, 2. 3-4. 5-6; Mt 19, 3-12 [lub ze wsp.: Mdr 3, 1-9 (lub 1 J 3, 13-18);
Ps 116B(115), 10-11. 12-13. 16-18; J 15, 12-16, nl: J 15, 9-17]

Adoracja:
Szyk i Pasierbiec
Zmarli kapłani:

1968 Bp Karol Pękala, biskup pomocniczy w Tarnowie
1992 Ks. Jan Rachwał, em. katech. w Limanowej

15 sierpnia
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY uroczystoś
Liturgia Godzin:
wł. urocz., w Godz. mn. Psalm. dodatkowa Kompl. po II Nieszp. niedz. z ant. maryjną Witaj Królowo
Msza św.:

wł. z Chwała i Wierzę, pf. wł. o Wnieb. (nr 61), w 1-3 ME wsp. taj. dnia – wł., M.ż. (–)
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; Ps 45(44), 7 i 10. 11-12. 14-15;
1 Kor 15, 20-26;
Łk 1, 39-56
1. Błogosławieństwo ziół i kwiatów (OB 1411-1415)
2. Rocznica Cudu nad Wisłą (1920)

Adoracja:
Zmarli kapłani:

2004 Ks. Marian Jachowicz, em. prob. w Kolbuszowej (diec. rzeszowska)

16 sierpnia
20 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:

wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35), w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
Iz 56, 1.6-7; Ps 67(66), 2-3. 5 i 8; Rz 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28

Adoracja:
Tymbark i Ujanowice
Zmarli kapłani:

1989 Ks. Ignacy Ryba, em. prob. w Rożnowie
1994 Ks. Józef Kasprzak, prob. w Chechłach (diec. rzeszowska)
2008 Ks. Roman Schabowski, b. prob. w Uściu Gorlickim
2017 Ks. Jan Bukowiec, em. prob. w Limanowej-Sowlinach

17 sierpnia
św. Jacka, prezb. wspomnienie obow
Liturgia Godzin:
wł. ze wsp. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:

wł. o św., pf. o past. (nr 73)
Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-19. 20. 21; Mt 19, 16-22
[lub ze wsp.: Iz 61, 1-3a (lub 2 P 1, 2-11); Ps 40(39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10; Mk 1, 14-20]

Adoracja:
Wilkowisko i Żbikowice
Zmarli kapłani:

2003 Ks. Antoni Kmiecik, b. dyr. Papieskich Dzieł Misyjnych i prof. WSD w Tarnowie
2006 Ks. Aleksander Mroczek, prob. w Łukowicy

18 sierpnia
Wtorek 20 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. albo dowolna
Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab; Mt 19, 23-30

Adoracja:
Żmiąca i Biesiadki
Zmarli kapłani:

2003 Ks. Józef Podolański, b. prob. w Zawadzie k. Dębicy

19 sierpnia
Środa 20 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: IV Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. lub ze wsp. albo dowolna
Ez 34, 1-11; Ps 23(22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6; Mt 20, 1-16a [nl: Mt 20, 1-16]

Adoracja:
Czchów
Zmarli kapłani:

1972 Ks. Józef Pączek, katech. w Bochni
2012 Ks. Stefan Biesiadecki, em. prob. w Stróżach, rez. w Domu Księży w Tarnowie

20 sierpnia
św. Bernarda, opata i dok. Kośc. wspomnienie obow
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psalmodia: IV Tydzień)
Msza św.:

wł. o św., pf. o past. (nr 73)
Ez 36, 23-28; Ps 51(50), 12-13. 14-15. 18-19; Mt 22, 1-14

Adoracja:
Domosławice
Zmarli kapłani:
21 sierpnia
św. Piusa X, pap. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psalmodia: IV Tydzień)
Msza św.:

wł. o św., pf. o past. (nr 73)
Ez 37, 1-14; Ps 107(106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 22, 34-40 [lub ze wsp.:
1 Tes 2, 2b-8; Ps 89(88), 2-3. 4-5. 21-22. 25-27; J 21, 15-17]

Adoracja:
Iwkowa
Zmarli kapłani:

1980 Ks. Roman Brożek, em. prob. w Łukowej
1995 Ks. Bronisław Ryba, em. prob. w Gorlicach (diec. rzeszowska)
2019 Ks. Fryderyk Bajorek, em. prob. w Jurkowie k. Czchowa, rez. w Domu Księży w Tarnowie

22 sierpnia
Najświętszej Maryi Panny, Królowej wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psalmodia: IV Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz
Msza św.:

rano wł. o NMP, pf. o NMP (nr 55-58) M. wieczorem z niedzieli
Ez 43, 1-7a; Ps 85(84), 9ab-10. 11-12. 13-14; Mt 23, 1-12
[lub ze wsp.: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113(112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Łk 1, 26-38]

Adoracja:
Jurków
Zmarli kapłani:

1984 Ks. Eugeniusz Góra, prob. w Oleśnie
1987 Ks. Zygmunt Król, prob. w Sędziszowie Małopolskim
1988 Ks. Zygmunt Lustofin, rez. w Dębowcu

23 sierpnia
21 NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: I Tydzień)
Msza św.:

wł. z Chwała i Wierzę, pf. 1-8 na niedz. zw. (nr 28-35), w 1-3 ME wsp. taj. dnia – niedz.; M.ż. (1)
Iz 22, 19-23; Ps 138(137), 1-2a. 2bc i 3. 6 i 8bc; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Adoracja:
Kąty
Zmarli kapłani:

1973 Ks. Stanisław Augustyn, em. duszp. w Koszycach Małych
1989 Ks. Józef Skwirut, em. prob. w Krzyżanowicach
2016 Ks. Michał Dziedzic, em. prob. w Przybysławicach

24 sierpnia
ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA święto
Liturgia Godzin:
świąt. w Godz. mn. Psalm. z poniedz. I Tygodnia, Kompl. z poniedz.
Msza św.:

wł. o św. z Chwała, pf. o Ap. (nr 67-68), M.ż. (1)
Ap 21, 9b-14; Ps 145(144), 10-11. 12-13. 17-18; J 1, 45-51

Adoracja:
Lewniowa - Matki Boskiej Królowej Polski
Zmarli kapłani:

2016 Ks. Władysław Zima, em. prob. w Czarnej Sędziszowskiej (duszp. diec. rzeszowskiej)

25 sierpnia
Wtorek 21 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. lub ze wsp. (Psałterz: I Tydzień) I Nieszp. z urocz. MB Częst., Kompl. po I Nieszp. niedz
Msza św.:

rano z dn. powsz. lub ze wsp. albo dowolna
M. wieczorem z urocz. MB Częstochowskiej
2 Tes 2, 1-3a.14-17; Ps 96(95), 10. 11-12. 13; Mt 23, 23-26

Adoracja:
Rożnów - Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża św.
Zmarli kapłani:

1971 Ks. Jan Jakubowski, prob. w Oleśnie
1974 Ks. Józef Midura, prob. w Zaborowie
1983 Ks. Antoni Przeklasa, em. prob. w Pustyni

26 sierpnia
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ uroczystość
Liturgia Godzin:
wł. urocz., w Godz. mn. Psalm. dodatkowa, Kompl. po II Nieszp. niedz.
Msza św.:

wł. o MB Częst. z Chwała i Wierzę, pf. o NMP (nr 55- 58) lub o NMP Królowej Polski (nr 62), M.ż. (1)
Prz 8, 22-35 (lub Iz 2, 2-5); Ps 48(47), 2-3b. 9. 10-11. 13 i 14c i 15a;
Ga 4, 4-7; J 2, 1-11
Można odnowić z wiernymi Jasnogórskie Śluby Narodu

Adoracja:
Tropie i Tworkowa
Zmarli kapłani:
27 sierpnia
św. Moniki wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psalmodia: I Tydzień)
Msza św.:

o św., pf. o św. (nr 70-71)
1 Kor 1, 1-9; Ps 145(144), 2-3. 4-5. 6-7; Mt 24, 42-51
[lub ze wsp.: Syr 26, 1-4.13-16; Ps 131(130), 1. 2-3; Łk 7, 11-17]

Adoracja:
Tymowa
Zmarli kapłani:

1973 O. Władysław Witkowski CSSR, prob. w Tuchowie
1986 Ks. Bronisław Maślanka, duszp. arch. wrocławskiej

28 sierpnia
św. Augustyna, bp. i dok. Kośc. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psalmodia: I Tydzień)
Msza św.:

wł. o św., pf. o past. (nr 73)
1 Kor 1, 17-25; Ps 33(32), 1-2. 4-5. 10-11; Mt 25, 1-13
[lub ze wsp.: 1 J 4, 7-16; Ps 119(118), 9-10. 11-12. 13-14; Mt 23, 8-12]

Adoracja:
Wojakowa - Matki Bożej Wniebowziętej
Zmarli kapłani:

1992 Ks. Stanisław Panek, em. prob. w Jasieniu
2010 Ks. Leszek Kozioł, prob. w Mogilnie

29 sierpnia
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela wspomnienie obow
Liturgia Godzin:
wł. ze wsp. (Psałterz: I Tydzień) I Nieszp. z niedz., Kompl. po I Nieszp. niedz.
Msza św.:

rano wł. o św., pf. wł. o Janie Chrz. (nr 64)
M. wieczorem z niedzieli
Jr 1, 17-19; Ps 71(70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17; Mk 6, 17-29

Adoracja:
Złota
Zmarli kapłani:

1974 Ks. Teodor Madeja, rez. w Iwkowej
1982 Ks. Wawrzyniec Gnutek, em. prof. WSD w Tarnowie
1985 Ks. Michał Żurek, em. prob. w Rudce
2014 Ks. Józef Przybycień, em. prob. w Szczucinie
2017 Ks. Władysław Bulanda, em. prob. w Łapczycy
2018 O. Antoni Makiel TJ, duszp. w Nowym Sączu

30 sierpnia
22 NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela Synodalna
Liturgia Godzin:
niedz. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

za zgromadzenie o charakterze duchowym lub duszpasterskim (s. 123”-124”) z Chwała i Wierzę, pf. 5. Modl. euch. B (nr 93), M.ż. (1)
Jr 20, 7-9; Ps 63(62), 2. 3-4. 5-6. 8-9; Rz 12, 1-2; Mt 16, 21-27

Adoracja:
Brzozowa - Św. Mikołaja Biskupa
Zmarli kapłani:

1996 Ks. Bogusław Truchan, wik. w Siennej
2008 Ks. Adam Mikoś, prob. w Swoszowej
2012 Ks. Władysław Chodor, em. prob. w Jodłówce Tuchowskiej, rez. w Dębicy – Krzyża Świętego

31 sierpnia
Poniedziałek 22 tygodnia zwykłego
Liturgia Godzin:
z dn. powsz. (Psałterz: II Tydzień)
Msza św.:

z dn. powsz. lub dowolna
1 Kor 2, 1-5; Ps 119(118), 97-98. 99-100. 101-102; Łk 4, 16-30
Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności

Adoracja:
Dzierżaniny
Zmarli kapłani:

2013 Ks. Jan Łach, em. rektor i prof. UKSW

Szukaj w serwisie

Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

logo DT 300

ADRES: KURIA DIECEZJALNA

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail:kuria(at)diecezja.tarnow.pl

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

KCEM KANA

Please publish modules in offcanvas position.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl