czwartek, 31 październik 2019 18:15

Sto lat temu urodził się abp Jerzy Ablewicz

Napisane przez Ewa Biedroń
Sto lat temu urodził się abp Jerzy Ablewicz Foto Archiwum Diecezjalne

- Był budowniczym kościołów murowanych, ale jeszcze bardziej sanktuarium serc - tak o arcybiskupie Jerzym Ablewiczu powiedział biskup Piotr Bednarczyk. 1 listopada przypadła setna rocznica urodzin byłego biskupa tarnowskiego.

Abp Ablewicz wiele zrobił dla Kościoła Powszechnego, w Polsce i dla diecezji tarnowskiej -podkreśla Antoni Zięba, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.

 - Biskup Ablewicz doprowadził do beatyfikacji Karoliny Kózkówny. To było jego życiowe osiągnięcie. Ta okoliczność sprawiła, że do Tarnowa przyjechał Jan Paweł II. Papieska wizyta to wydarzenie tysiącletnia w Tarnowie - dodaje.

Bp Władysław Bobowski był pierwszym kapelanem arcybiskupa Ablewicza. - Podziwiałem jego wielkie rozmodlenie, wielkie umiłowanie Kościoła, poczucie odpowiedzialności. Bardzo wszystko przeżywał głęboko, może i przez to czasami cierpiał. Jego przemówienia były głębokie, mobilizujące do służby Bogu, Kościołowi i ludziom - wspomina.

Abp Jerzy Ablewicz jest patronem Fundacji, która przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży, a także Klubu Inteligencji Katolickiej i Archiwum Diecezjalnego.

W Tarnowie jest także ulica im. Abpa Jerzego Ablewicza.

Uchwałą rady miejskiej rok 2019 jest w Tarnowie Rokiem Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Abp Jerzy Ablewicz zmarł 31 marca 1990 r. Spoczywa w katedralnej krypcie.

***

K A L E N D A R I U M (opracowanie Elżbieta, Antoni Ziębowie, Klub Inteligencji Katolickiej)

wybór ważniejszych wydarzeń

1919 – 1 listopada  ur. w Krośnie syn Aleksandra i Emilii z d. Ekiert

1937  – ukończenie gimnazjum w Krośnie

1937-1943 – Seminarium Duchowne w Przemyślu – w okresie wojny w Brzozowie

1943 –  5 marca – święcenia kapłańskie w Brzozowie

1943-1946 – wikariusz w Trzcieńcu

1946  – proboszcz opuszczonej parafii Pnikut (III-V)

          –   wikariusz w Przeworsku (VI)

1946-1949 – studia w Lublinie na Wydziale Filozofii Człowieka KUL

1949 – 27 czerwca promocja doktorska na podstawie pracy:

                          Tomistyczna metafizyka dobra

1949-1962 – wykładowca i prefekt Seminarium Duchownego w Przemyślu,

1962 –  26 lutego mianowanie przez Jana XXIII biskupem tarnowskim

1962 –  20 maja święcenia biskupie w katedrze w Przemyślu z rąk abp. Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego i admin.apostolskiego archidiecezji krakowskiej; współkonsekratorami byli: bp Franciszek Barda, biskup przemyski i bp Karol Pękala, wikariusz kapitulny diec. tarnowskiej

1962 – 26 maja – przejęcie diecezji tarnowskiej,

 –   27 maja – uroczysty ingres do tarnowskiej katedry;

1962 i 1965 – udział w pierwszej i ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II

1966 – uroczystości Milenijne w Diecezji i w Polsce

1968 – obchody jubileuszu 25 kapłaństwa z udziałem abp. Karola Wojtyły

        –   21 kwietnia – współkonsekracja ks. Piotra Bednarczyka z konsekratorem abp. Karolem Wojtyłą

1968-1970 – organizacja peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w  symbolach Ewangelii i świecy

1969  – 26 stycznia – konsekracja ks. Józefa Gucwy

1971 – obchody 150. lecia Seminarium Duchownego w Tarnowie

1973 –  8 września – uroczystości związane z podniesieniem kościoła katedralnego do godności bazyliki mniejszej      

1974 –  udział w Rzymie w Synodzie Biskupów poświęconym ewangelizacji świata

1975 –   2 lutego – konsekracja ks. Władysława Bobowskiego

1976  – udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii w USA

1978 –  uroczystości z okazji 900. lecia śmierci św. Stanisława w Szczepanowie

1978/79 – na przełomie  lat podróż misyjna do Konga

1981 – 8-14 marca – głoszenie rekolekcji w Watykanie

          –  29 czerwca – odsłonięcie w Tarnowie pomnika Jana Pawła II

1982 –  1-8 września nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej w tarnowskiej katedrze (wyjazd do Częstochowy 31.08)

1982-1985 – zorganizowanie i przeprowadzenie IV Synodu DT

1983 – centralne uroczystości z okazji 900-lecia śmierci św. Świerada

1986 – 5-6 września – organizacja 200-lecia DT oraz 215. Plenarnej Konferencji Episkopatu  w Tarnowie

1987–  9-10 czerwca – organizacja wizyty Ojca Świętego i beatyfikacja Karoliny Kózkównej, podniesienie do godności arcybiskupa

1989 – 15 października – poświęcenie kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

1990 – 31 marca – śmierć, przeniesienie ciała do katedry,

            4 kwietnia uroczystości pogrzebowe

      

DOKONANIA   (wybór)

Wszystko, co dokonano w diecezji tarnowskiej przez lata pasterzowania przechodziło przez „umysł, wolę i serce” Abp. Jerzego Ablewicza, to on planował, podejmował decyzje i czuwał nad realizacją dzieł, do których m.in. należały:

koronacje obrazów Matki Bożej w Okulicach (1962), Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu (1963), Matki Bożej w Szczyrzycu (1985) oraz figur - limanowskiej Piety (1966) i Matki Bożej w Lipinkach (1980)

rekoronacja statuy Matki Bożej w Przeczycy

jubileusze 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Zawadzie (1970) i w Bochni (1985)

wznowienie starań o kanonizację bł. Kingi; udział w staraniach o kanonizację o. Maksymiliana M. Kolbego oraz beatyfikację: bpa Michała Kozala, o. Honorata Koźmińskiego, ks. Bronisława Markiewicza, ks. Jana Balickiego, s. Urszuli Ledóchowskiej, s. Bolesławy Lament, br. Alberta Chmielowskiego, Edmunda Bojanowskiego, Jadwigi Królowej, s. Edyty Stein, s. Faustyny, abp. Sebastiana Pelczara, o. Rafała Kalinowskiego, abp. Szczęsnego Felińskiego, ks. Zygmunta Gorazdowskiego i in. z poza Polski

doprowadzenie do beatyfikacji bł. Karoliny Kózki

jubileusze:   150-lecia Seminarium Duchownego (1971)

                    900-lecia śmierci św. Stanisława (1978-1979)

                    700-lecia klasztoru klarysek w Starym Sączu (1981)

                    900-lecia kanonizacji św. Świerada i św. Benedykta (1983)

                    200-lecia Diecezji Tarnowskiej (1986)

uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1968 r. w symbolach pustej ramy, świecy i księgi nawiedzenia – Ewangeliarza (po zaaresztowaniu obrazu) oraz obrazu w 1982 r. (nawiedzenie katedry)

wprowadzenie tygodniowych odpustów w sanktuariach

wprowadzenie w diecezji reformy Soboru Watykańskiego II

przeprowadzenie IV Synodu Diecezji Tarnowskiej

konsekracja 3 biskupów w diecezji (jedna współkonsekracja z abp. Karolem Wojtyłą)

zwiększenie ilości powołań, SD liczyło najwięcej w swej historii alumnów  (w r. 1987/88 - 330)

reforma Seminarium Duchownego, związanie go z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie (1973)

wyświęcenie 877 kapłanów diecezjalnych (nie licząc zakonnych)

wizyta papieża Jana Pawła II w Tarnowie w1987 r.

powstanie 132 nowych parafii, co stanowiło 27% ogólnej liczby 479 parafii w 1990 r.

zwiększenie liczby dekanatów z 32 w 1963 do 39 (1990)

utworzenie pierwszej diecezjalnej misji w Afryce, w Kongo Brazzaville (1973) i posłanie na misje księży diecezjalnych

zreformowanie kurii diecezjalnej (m.in. utworzenie Referatu Duszpasterstwa Rodzin w 1973 r.) i sądu biskupiego

rozpoczęcie wydawania Tarnowskich Studiów Teologicznych (1971)

powstanie Klubów Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, Nowym Sączu i Mielcu

reaktywowanie i utworzenie Instytutu Wyższej Kultury Religijnej (1981) i afiliowanie go do Instytutu Teologicznego w 1985 r.

utworzenie Rady Duszpasterskiej (pierwszej w 1969) i Rady Kapłańskiej

podniesienie katedry do godności bazyliki mniejszej (1973)

rozpoczęcie corocznego diecezjalnego pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę (1983)                                             

powstanie ok. 690 nowych budowli sakralnych i kościelnych, w tym ponad 60 kaplic cmentarnych, ok. 200 plebanii i 30 domów katechetycznych (w Tarnowie rozpoczęto budowy kościołów w  parafiach: Miłosierdzia Bożego, bł. Karoliny, Dobrego Pasterza)

powstanie Domu Samotnej Matki

powstanie Domu Księży Emerytów

utworzenie przy kurii kuchni dla ubogich

rozpoczęcie działalności grup trzeźwościowych AA

wznowienie działalności Caritas

powołanie Diecezjalnego Studium Organistowskiego

udział w uroczystościach patriotycznych, mi. in. wraz z Prymasem kard. S. Wyszyńskim i kard. K. Wojtyłą  w odsłonięciu tablicy poświęconej W. Witosowi w Warszawie, poświęcenie jego pomnika w tarnowskiej katedrze (8 IX 1985) oraz celebra Mszy św. na pl. Katedralnym z kazaniem poświęconym W. Witosowi w związku z odsłonięciem w Tarnowie jego pomnika (1988); wraz z kard. Karolem Wojtyłą w Gręboszowie (1971) w związku z poświęceniem tablicy ks. Piotra Halaka i mjr. Henryka Sucharskiego

od początku stanu wojennego organizacja pomocy dla osób internowanych i zwolnionych z pracy oraz ich rodzin

Z wypowiedzi bpa Piotra Bednarczyka:

„…był budowniczym kościołów murowanych, ale jeszcze bardziej sanktuarium serc.”

Jan Paweł II w Tarnowie 1

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 listopad 2019 11:27

Szukaj w serwisie

Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Nowości w serwisie

logo DT 300

ADRES: KURIA DIECEZJALNA

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail:kuria(at)diecezja.tarnow.pl

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

KCEM KANA

Please publish modules in offcanvas position.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl